DEFENSIE

Defensie is gekenmerkt door een zeer brede waaier aan logistieke behoeften, elk met hun specifieke toepassing en vereisten.

Een Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, hecht veel belang aan de betrouwbaarheid, de ATEX voorwaarden en een veilige bediening van de gebruikte hijstoestellen.
Intelligente opties zoals Inching, Micro Speed en Shock Load Prevention kunnen hier een heel grote meerwaarde bieden. Dit geldt uiteraard evenzeer voor alle opslagplaatsen voor munitie.

Mobiele eenheden maken dankbaar gebruik van onze eigen engineering afdeling om maatoplossingen te bedenken, bijvoorbeeld voor hijsinstallaties die snel en efficiënt kunnen worden verplaatst.

Onderhoudswerkplaatsen voor onder andere vliegtuigen en militaire voertuigen hebben uiteraard ook baat bij veilige en efficiënte hijstoestellen.

Voor al deze toepassingen is DEMAN een ideale partner.