Petrochemie

In de petrochemie kennen we een waaier van activiteiten, die telkens hun eigen vereisten met zich mee brengen. Zij het vocht, hitte, corrosieve omstandigheden of ontvlambare dampen. DEMAN zal steeds een aangepast hijstoestel voorstellen, dat een jarenlang betrouwbaar gebruik garandeert. En daarmee de efficiëntie en het rendement van uw activiteiten helpt te ondersteunen.

Image